خانه غلام‌حسین بنان، استاد فقید آواز ایران تخریب شد.

غلام‌حسین بنان، استاد فقید آواز ایران

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، محمد بهشتی، مشاور ارشد سازمان میراث فرهنگی ایران گفته است: “تهران شهر خاطره است، خاطره‌های این شهر را صاحبان این خانه به‌وجود آورده‌اند، اکنون شنیده‌ام که خانه بنان را تخریب کرده‌اند.”

 او می گوید: “تهران کجاست؟ تهران چیست؟ آیا تهران جز خاطره است؟ جز یک رؤیاست؟ جز چیزی است که دلمان برای آن تنگ می‌شود؟”

 خبرگزاری میراث فرهنگی نوشته است: “این خانه در حالی تخریب شد که امروز در دنیا با ارج نهادن به خانه مشاهیر٬ نه تنها هویت ملی را حفظ می‏کنند که خوراک خوبی برای گردشگری فرهنگی نیز پدید آمده است.”